Ektepakt

Hva er en ektepakt?

En ektepakt er en avtale mellom ektefeller, som oppfyller strenge formkrav. Inngåelse av ektepakt handler ofte om etablering av særeie. For at ektepakten skal være gyldig må den være skriftlig, undertegnet av begge ektefellene og to vitner som er godkjent av begge parter. Vitnene må være til stede mens avtalen underskrives av ektefellene. Ektepakten må ikke nødvendigvis tinglyses, men i enkelte tilfeller er dette nødvendig for å oppnå rettsvern overfor kreditorer. Tinglysning gjør man i Brønnøysundsregisteret. Klikk her for mer informasjon om dette.

Å inngå ektepakt er en god måte å tydeliggjøre hva man tar med seg inn i et ekteskap. Ingen ønsker at ekteskapet tar slutt, men noen ganger er det ikke til å unngå. Da er det viktig å begrense kildene til konflikt mest mulig. En ektepakt vil fjerne rom for tvil og uenighet om hva man kommer inn i ekteskapet med.

Dette kan være spesielt viktig dersom det er store verdier inne i bildet.Dersom du har behov for ytterligere rådgiving eller juridisk bistand kan vi anbefale å kontakte faglig juridisk bistand. Vi samarbeider med Advokatfirmaet Suleiman og Co.

Kontakt din finansrådgiver i dag!

Dersom du ønsker å komme i kontakt med en av våre dyktige rådgivere, kan du gjøre dette ved å enten ringe oss direkte via knappen under eller ta kontakt via skjemaet.

Vi garanterer at du blir ringt tilbake eller kontaktet via skjema innen 24 timer etter din forespørsel.

98 68 77 71

Vi ringer deg!