Husleieavtale

Dersom du skal leie bolig, eller leie ut bolig, er det essensielt å ha på plass en god husleieavtale. Da sikrer man begge parter ved eventuelle uenigheter og sørger for tydelige rammer.

Husleieavtalen regulerer forholdet mellom huseier og leietaker og inkluderer alt fra leie til innbo og depositum. Det er viktig å merke seg at en slik avtale er strengt regulert av husleieloven. Det innebærer for eksempel, at man ikke kan avtale noe som er mindre gunstig for leietakeren enn det som følger av loven.

Partene som inngår en leieavtale må være myndig. Derfor må personer under 18 år ha en fullmektig som kan skrive under kontrakten.

Som utleier er det ofte greit å kreve et depositum eller en garantisum. Dette kan ikke overstige 6 måneders husleie. Siden det er så strengt regulert er det lurt å sette seg inn i regelverk før man går i gang med utleie. Leietakere har for eksempel ulike rettigheter avhengig av hva slags leieforhold det er snakk om. Er det møblert eller ikke? Hva konkret er inkludert i leien? Hva slags vedlikehold må man ta høyde for.

Hos oss kan du laste ned en mal på en husleieavtale som kan fylles ut. Denne inneholder det mest vesentlige. Det kan lønne seg å legge ved tilleggsavtaler eller særlige bestemmelser som ikke får plass i denne avtalen.

Kontakt din finansrådgiver i dag!

Dersom du ønsker å komme i kontakt med en av våre dyktige rådgivere, kan du gjøre dette ved å enten ringe oss direkte via knappen under eller ta kontakt via skjemaet.

Vi garanterer at du blir ringt tilbake eller kontaktet via skjema innen 24 timer etter din forespørsel.

98 68 77 71

Vi ringer deg!