Samboerkontrakt

Hva er en samboerkontrakt?

Samboerkontrakt er en avtale mellom samboere som klargjør hvem som eier hva i husstanden. Som samboere er man to økonomiske individer. Det vil si at alle verdier du tar med deg inn og verdiene du skaffer i samboerskapet kan du ta med deg ut. Derfor er det viktig å, så tidlig som mulig, få på plass en avtale som trygger begge partene i forholdet.

Under er viktige elementer å ha med i en samboerkontrakt:
Paret bør tydeliggjøre hver enkelt sin eierandel i bolig og fritidseiendom, samt verdigjenstander og arv. Det vil si hvem som eier nye ting som anskaffes, verdiutvikling for eiendom, påkostninger ved oppussing.

Det er viktig å avklare hvem som er ansvarlig for hvor stor del av boliggjelden og annen gjeld. Dermed unngår man konflikter rundt dette.

Man må få på plass og klargjøre sparing og forsikringer: Hvem eier hva, og hvem er ansvarlig for å opprettholde forsikringer. Så da sørger man for at dette ikke bli glemt.

Det lønner seg å ha klarhet i hvem som er ansvarlig for løpende utgifter som mat, barnehage og hvordan dette fordeles mellom partene.

Under finner du mal på en standard samboerkontrakt som kan fylles ut før dere flytter sammen.

Dersom du har behov for ytterligere rådgiving eller juridisk bistand kan vi anbefale å kontakte faglig juridisk bistand. Vi samarbeider med Advokatfirmaet Suleiman og Co.

Kontakt din finansrådgiver i dag!

Dersom du ønsker å komme i kontakt med en av våre dyktige rådgivere, kan du gjøre dette ved å enten ringe oss direkte via knappen under eller ta kontakt via skjemaet.

Vi garanterer at du blir ringt tilbake eller kontaktet via skjema innen 24 timer etter din forespørsel.

98 68 77 71

Vi ringer deg!