Testamente

Et testamente er et dokument som inneholder en beskrivelse av hva man ønsker skal skje med eiendelene sine etter at man er død. Gjennom et testament kan man, innenfor Arvelovens begrensninger, bestemme avvik fra normal arv.

Ettersom det å opprette et testamente er en så viktig beslutning som lett kan bestrides, er det strenge regler rundt form og vitner. Dette er for å unngå at det blir beskyldninger om forfalskede testamenter etter at man er død. I de fleste land er det blitt opprettet strenge regler som må være oppfylt for at testamentet skal anses gyldig. Er ikke disse reglene oppfylt, vil ikke dokumentet ha noen virkning. I Norge er det krav om at det skal være skriftlig utformet. I tillegg skal det være signert av to uavhengige vitner. De kan ikke være inhabile på noen måte. Inhabilitet kan for eksempel være at man selv er utnevnt som arving.
Her er et eksempel på en mal for testament som kan lastes ned og fylles ut.

Med tanke på at det ofte kan oppstå uenigheter tilknyttet testament kan det være nyttig med juridisk rådgiving. BoligFinans AS har samarbeidspartnere med sterk og allsidig juridisk kompetanse. Dersom du har behov for ytterligere rådgiving eller juridisk bistand kan vi anbefale å kontakte faglig juridisk bistand. Vi samarbeider med Advokatfirmaet Suleiman og Co.

Kontakt din finansrådgiver i dag!

Dersom du ønsker å komme i kontakt med en av våre dyktige rådgivere, kan du gjøre dette ved å enten ringe oss direkte via knappen under eller ta kontakt via skjemaet.

Vi garanterer at du blir ringt tilbake eller kontaktet via skjema innen 24 timer etter din forespørsel.

98 68 77 71

Vi ringer deg!